બંધ

આરોગ્ય વિભાગ

સમગ્ર જિલ્લાના આરોગ્ય અને સુખાકારીને જાળવવા અને જિલ્લાના કોઈપણ સ્થળે રોગચાળા નિવારણ કરવા માટેના ફરજોની જવાબદારી આરોગ્ય વિભાગની છે. જાહેર જનતાના સુખાકારી માટે સારી સ્વચ્છતા જરૂરી છે જેના માટે જીલ્લા આરોગ્યના કર્મચારીઓ દ્વારા ઘરે-ઘરે ફરીને રસીકરણ દ્વારા જાહેર આરોગ્યની કામગીરી પર જાગૃત નજરથી દેખરેખ રાખે છે.

વિભાગ, ડોક્ટર, સ્ટાફ નર્સ, લેડી હેલ્થ વિઝિટર, જુનિયર. એ. (એફ) અને જુનિયર.એ.એ. (એમ), ફાર્માસિસ્ટ્સ અને અન્ય સ્ટાફ દ્વારા ગ્રામીણ વિસ્તારમાં હેલ્થકેરની સુવીધા પૂરી પાડે છે. જુનિયર.એ.એફ. (એફ) અને જુનિયર.એ.એ. (એમ) વિવિધ લોકોને લગતા રોગો વિશે જાગૃતિ લાવવા અને આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે લોકોને શિક્ષિત કરે છે. અને તેઓની નાની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ માટે દવાઓ પણ આપે છે અને કોઈ અસામાન્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના કિસ્સામાં નિષ્ણાત ડોકટરો દ્વારા જાહેર આરોગ્ય તપાસ માટે લોકોને સલાહ આપવી.

આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જિલ્લામાં નીચે મુજબની કામગીરીની દેખરેખ અને અમલીકરણ કરવામાં આવે છે.

 • ચિરંજીવી યોજના
 • મુખ્યમંત્રી અમૃતમ “માં” અને “માં વત્સલ્ય” યોજના
 • બાલ સાખા યોજના (બીએસવાય)
 • મમતા તરુણી અભિયાન
 • બેટિ વધાવો અભિયાન
 • મમતા અભિયાન
 • રસીકરણ
 • રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના (આરએસબીવાય)
 • જનની સુરક્ષા યોજના
 • તમાકુ નિયંત્રણ સેલ
 • જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યકર્મ (જેએસએસકે)
 • શાળા આરોગ્ય – રાષ્ટ્રીય બાળ આરોગ્ય કાર્યકર્મ (એસએચ-આરબીએસકે)
 • સ્વસ્થ ગુજરાત
 • એચ.આય.વી એડ્સ નિવારણ યોજનાઓ
 • મલેરિયા નાબૂદી યોજનાઓ
 • કૌટુંબ કલ્યાણ યોજનાઓ
 • અંધત્વ ઉપાયો અને અન્ય મદદ કરે છે
 • સાર્વત્રિક રસીકરણ કાર્યક્રમ
 • ચેપી રોગ ઉપચાર