બંધ

આરટીઆઈ

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૫ (૨૦૦૫ ના નં–૨૨) ને ૧૫ મી જૂન, ૨૦૦૫ ના રોજ રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી મળી. દરેક સાર્વજનિક અધિકારીનાં રોજ-બ-રોજની કામગીરીમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી, વિવિધ જાહેર સત્તાવાળાઓના અંકુશ હેઠળ નાગરિકોને માહિતી મેળવવાનો અધિકાર આપવાનો હેતુ છે. સરકાર જાણકાર નાગરિકતા અને માહિતીની પારદર્શિતા હોવી જરૂરી છે કે જે તેના કાર્ય માટે જરૂરી છે અને ભ્રષ્ટાચારને અમુક હદ સુધી તેમજ સરકાર અને તેમની સાધન-સામગ્રી લોકો માટે જવાબદાર છે. ૧૨ મી ઓક્ટોબર, ૨૦૦૫ ના રોજ આ ધારાની તમામ જોગવાઈ અમલમાં આવી.
તમે નીચેની લિંકથી બધી માહિતી મેળવી શકો છો:ઓનલાઇન આરટીઆઈ પોર્ટલ જુઓ

ડિસક્લેમર: તમે ભારતના મહિસાગર જીલ્લાની સત્તાવાર વેબસાઇટ છોડી રહ્યા છો અને એક બાહ્ય વેબસાઇટની સામગ્રી જુઓ છો. આ વેબસાઇટ્સની સામગ્રી માટે મહિસાગર જીલ્લા વહીવટી તંત્ર જવાબદાર નથી.